Televizyon’un Çok Kısa Tarihi

Televizyonun geçmişine bakıldığında ilk teknik buluşun 1873 yılına dayandığı görülmektedir. Adrew May ışık dalgalarını elektrik akımına çevirebilen bir sistemi bulmuştur. Daha sonra Paul Nipkow dönen resmi tarayabilen bir araç geliştirmiş ve bu yolla birçok deneme gerçekleştirilmiştir. 1930 yılında günümüz televizyonunun temelini oluşturan ilk deneme yayını gerçekleştirilmiştir. 1936 yılında görüntülü yayınlara İngiltere’de başlanmış, bunu Amerika (1936), […]

Read more "Televizyon’un Çok Kısa Tarihi"

Radyo’nun Pek Kısa Tarihi

Radyo, işitsel anlamda kitle iletişimine izin vermesi bakımından son derece önemli bir araç olarak kabul edilmektedir. Öncelikle radyo yayını tanımına bakılması gerekmektedir. Radyo yayını, “elektromanyetik dalgalar (Hertz Dalgaları) enerjisi aracılığıyla bir olayın, bir iletinin topluma ses yoluyla aktarılmasıdır.” Bu çerçevede radyo ile ilgili ilk buluş 1860 yılında Janus Clark Maxwell’in elektromanyetik dalgaları bulması olduğu söylenebilir. […]

Read more "Radyo’nun Pek Kısa Tarihi"

Sosyal Medya ve İnternet Yayıncılığının Denetimi

“Seninle başım dertte ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçasın söküp atamıyorum.” şarkısını büyük küçük herkes duymuştur. Tabiri caizse sosyal medyanın kullanımı ve düzenlenmesi hususunda son zamanlarda gerek devlet yetkilileri gerek aileler gerek duyarlı bazı bireylerin hislerine tercüman olmaya aday bir şarkı diyebiliriz. Tartışmalar biraz yatıştı ancak RTÜK ve BTK işbirliği ile düzenleme yapılan yeni medya […]

Read more "Sosyal Medya ve İnternet Yayıncılığının Denetimi"

Avrupa Birliği’nde İnternet Yayıncılığı Alanında Yapılması Planlanan Düzenlemeler

Son birkaç aydır kamuoyunun malumu olan ancak gerek Avrupa’da Konsey ve Birlik çalışmaları gerekse de bazı ülkelerin ulusal mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde 10 yılı aşkın bir süredir üzerinde durulan bir husus: siber alan düzenlemesi. Bu konuda devletlerin bakış açısında büyük farklılıklar olmadığını açıklıkla ifade edebilirim. Temelde devlet ve hükümetler alanın kontrolünün ellerinde olmasını istemekteler. Yeni medya […]

Read more "Avrupa Birliği’nde İnternet Yayıncılığı Alanında Yapılması Planlanan Düzenlemeler"

Cultura, Culture, Kültür…

Birçok tartışmanın merkezinde yer alması sebebiyle açıklanmaya muhtaç olan bir kavram: “kültür”. Özellikle insanların birbirini kültürsüzlükle suçladığı bir dönemde, kültür hayatından medyada sıklıkla bahsedildiği bir zaman diliminde, kültürün birey düşüncelerinin şekillenmesinde baş aktör kabul edileceği iddialarının içinde mefhumun anlamının kavranabilmesi adına, daha önce yapmış olduğum bir bilimsel çalışmadan da yararlanarak bu yazıyı kaleme aldım. Cemil […]

Read more "Cultura, Culture, Kültür…"

Dönüşen Medya Alanında Yeni Yayıncılık Anlayışı: YouTube

Son yıllarda, yeni bilgi teknolojileri aracılığıyla birçok alan değişmekte, dönüşmektedir. Birçok yeni ortamın içerisinde yer aldığı internetin doğması ve yaygınlaşması sonucunda çalışma anlayışları, işletme biçimleri, iş kavramları bu süreçle birlikte değişim göstermektedir. Castells’in (2008:145) belirttiği üzere “teknoloji değişimin temel bir boyutudur.”  Günümüzde dünyayı etkisi altına alan internetin, getirdiği yeniliklerden; ekonomi, medya, siyaset, hukuk, eğitim, bilim, […]

Read more "Dönüşen Medya Alanında Yeni Yayıncılık Anlayışı: YouTube"

Türkiye’de Görsel-İşitsel Yayın Hizmetlerinde Ürün Yerleştirme

Türkiye’de radyo yayıncılığı cumhuriyetin ilk yıllarına, televizyon yayıncılığı 20. yüzyılın ikinci yarısının başlarına dayanmaktadır. Yaşanan teknolojik gelişmelere uyum sağlayarak gelişen bu iki araç Türkiye’de uzun senelerden bu yana kitlesel iletişim faaliyetlerinin merkezinde yer almaktadır. Ayrıca, bu kitle iletişim araçlarının Türkiye’de yayınlarına başlamasından günümüze değin toplum ile ilişkisi birçok disiplin tarafından farklı boyutlarıyla ele alınmakta ve […]

Read more "Türkiye’de Görsel-İşitsel Yayın Hizmetlerinde Ürün Yerleştirme"