2015 Yılı Reyting Listesi Program Analizi

GİRİŞ Yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesi doğrultusunda geleneksel medyanın etkisi ve rolü her ne kadar tartışmalı gözükmekteyse de televizyon; ticari iletişim gelirleri, kamuoyu oluşturma becerisi ve kitlelere ulaşabilme gücü sayesinde günümüz Türkiye’sinde en gözde kitle iletişim araçlarından birisi olarak öne çıkmaktadır. Bu sebeple televizyon kuruluşlarının yapısı ve sahipliği, televizyonlarda üretilen içerik, televizyonlarda üretilen içeriğin kitleler üzerindeki […]

Read more "2015 Yılı Reyting Listesi Program Analizi"

Zelig

“Zelig’s own existence is a nonexistence.” “Zelig’in özvarlığı onun yokluğudur.” Şikayetçi olduğum, varlık alanında can çekişmeme sebep olduğunu düşündürten bir husus aile, toplum, sistem baskısı. Olmadığım biri gibi davranma, hissetmediğim duyguların bana dikte edilmesi, yapmadığım işler sebebiyle kullar eliyle yadırganmam ve dışlanmam… Dahası sevginin ön koşulu olarak toplumun benimsediği ve çok da sorgulanmadan kabul edilen […]

Read more "Zelig"

İş Hayatına Yıkıcı Bir Yaklaşım: Hacker Etiği – Kitap Eleştirisi

Max Weber’in çok tartışılan eseri Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu’na sıklıkla atıfta bulunarak son yıllarda üzerine fazlaca konuşulan, yazılan hackerlığa ve hackerların çalışma yapılarına dair açıklayıcı bir kitap Hacker Etiği. Felsefe profesörü Pekka Himanen, The Information Age adlı çalışmasıyla son yıllara damga vuran sosyolog Manuel Castells ve  siber dünyada bir efsane hâline gelen Linux işletim […]

Read more "İş Hayatına Yıkıcı Bir Yaklaşım: Hacker Etiği – Kitap Eleştirisi"

Türkiye’de Reyting

Yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesi doğrultusunda geleneksel medyanın etkisi ve rolü her ne kadar tartışmalı gözükmekteyse de televizyon; ticari iletişim gelirleri, kamuoyu oluşturma becerisi ve kitlelere ulaşabilme gücü sayesinde günümüz Türkiye’sinde en gözde kitle iletişim araçlarından birisi olarak öne çıkmaktadır. Bu sebeple televizyon kuruluşlarının yapısı ve sahipliği, televizyonlarda üretilen içerik, televizyonlarda üretilen içeriğin kitleler üzerindeki etkisi […]

Read more "Türkiye’de Reyting"