Avrupa Birliği’nde İnternet Yayıncılığı Alanında Yapılması Planlanan Düzenlemeler

Son birkaç aydır kamuoyunun malumu olan ancak gerek Avrupa’da Konsey ve Birlik çalışmaları gerekse de bazı ülkelerin ulusal mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde 10 yılı aşkın bir süredir üzerinde durulan bir husus: siber alan düzenlemesi. Bu konuda devletlerin bakış açısında büyük farklılıklar olmadığını açıklıkla ifade edebilirim. Temelde devlet ve hükümetler alanın kontrolünün ellerinde olmasını istemekteler. Yeni medya […]

Read more "Avrupa Birliği’nde İnternet Yayıncılığı Alanında Yapılması Planlanan Düzenlemeler"

Cultura, Culture, Kültür…

Birçok tartışmanın merkezinde yer alması sebebiyle açıklanmaya muhtaç olan bir kavram: “kültür”. Özellikle insanların birbirini kültürsüzlükle suçladığı bir dönemde, kültür hayatından medyada sıklıkla bahsedildiği bir zaman diliminde, kültürün birey düşüncelerinin şekillenmesinde baş aktör kabul edileceği iddialarının içinde mefhumun anlamının kavranabilmesi adına, daha önce yapmış olduğum bir bilimsel çalışmadan da yararlanarak bu yazıyı kaleme aldım. Cemil […]

Read more "Cultura, Culture, Kültür…"

Dönüşen Medya Alanında Yeni Yayıncılık Anlayışı: YouTube

Son yıllarda, yeni bilgi teknolojileri aracılığıyla birçok alan değişmekte, dönüşmektedir. Birçok yeni ortamın içerisinde yer aldığı internetin doğması ve yaygınlaşması sonucunda çalışma anlayışları, işletme biçimleri, iş kavramları bu süreçle birlikte değişim göstermektedir. Castells’in (2008:145) belirttiği üzere “teknoloji değişimin temel bir boyutudur.”  Günümüzde dünyayı etkisi altına alan internetin, getirdiği yeniliklerden; ekonomi, medya, siyaset, hukuk, eğitim, bilim, […]

Read more "Dönüşen Medya Alanında Yeni Yayıncılık Anlayışı: YouTube"

Türkiye’de Görsel-İşitsel Yayın Hizmetlerinde Ürün Yerleştirme

Türkiye’de radyo yayıncılığı cumhuriyetin ilk yıllarına, televizyon yayıncılığı 20. yüzyılın ikinci yarısının başlarına dayanmaktadır. Yaşanan teknolojik gelişmelere uyum sağlayarak gelişen bu iki araç Türkiye’de uzun senelerden bu yana kitlesel iletişim faaliyetlerinin merkezinde yer almaktadır. Ayrıca, bu kitle iletişim araçlarının Türkiye’de yayınlarına başlamasından günümüze değin toplum ile ilişkisi birçok disiplin tarafından farklı boyutlarıyla ele alınmakta ve […]

Read more "Türkiye’de Görsel-İşitsel Yayın Hizmetlerinde Ürün Yerleştirme"

Yıllar Sonra Aynı İnsan

İnsan yaratıldı. O tarihten bu yana ne varsa insana dair hep yaşadı. Devir değişti, şartlar farklılaştı, yönetimler devrildi, düzen bozuldu, düzen kuruldu, sistem sonra tekrar parçalandı, elbiseler değişti, eşyalar dönüştü ama insan ve insana dair hemen tüm duygular yıllara rağmen aynı kaldı. Duygular, sorunlar ve devam eden sorular… İnsanın kıskançlığı aynı kaldı, sevgi var oldu […]

Read more "Yıllar Sonra Aynı İnsan"

15 Temmuz Darbe Girişiminin Reytinglere Etkisi

Dünyanın birçok bölgesinde farklı şekillerde karşımıza çıkan askeri darbe ve darbe girişimleri silahlarla sivil hükümetleri hedef almaktayken insan hakları ve hukuk düzenine kast etmektedir. Darbeler, hukuki düzenin askıya alınarak sivil otoritenin saf dışı bırakılmasını amaçlar. Türkiye Cumhuriyet tarihi, askeri güçle sivil hükümetlerin devrildiği birçok girişimi yazmaktadır. 1950’li yılların başbakanı Adnan Menderes’in Sosyalist Sovyet Cumhuriyetler Birliği […]

Read more "15 Temmuz Darbe Girişiminin Reytinglere Etkisi"

Çıkmaz Yolun Yolcusu Futbol

Köklerinin 5000 yıl öncesine kadar dayandığı kabul edilmekteyse de günümüzdeki kurallar bütünü içinde futbol, 150-160 yıl öncesinde İngiltere’de ortaya çıkan bir oyun. Üniversitede doğmuş, işçiler eliyle büyümüş, kapitalizm ruhuyla şahlanmış bir olgudan bahsediyoruz. Bu süreç içerisinde futbolun basit bir oyun olmanın ötesinde birçok alanla iç içe (siyaset, medya, tıp bilimleri vb.) ve yıldan yıla etki […]

Read more "Çıkmaz Yolun Yolcusu Futbol"