Pesimist Günce

Birileri birbirlerine birdenbire biricik olduklarını söylemeye başladıklarında ben de oradaydım. Nasıl bir fantazma! Paranormal duygular! Bir zamanlar duyduğum (öğrendiğim demeyeceğim) her insanın biricik olduğu savına inanmıyorum. Kitle ve yığın kelimelerine fena halde kafayı takmış birisiyim. Ben insanları az çok tanımaya başladığım bir farkındalık halindeyim (bir yaştayım denilirdi belki ama ne yazık ki yaşla olmuyor bu […]

Read more "Pesimist Günce"

Özgür Ruh

Sonunda insan arzularını sever arzuladıklarını değil. O sancta simplicitas! (Ey kutsal basitlik) Ne de tuhaf basitlikler ve sahtelikler yaşıyor insanoğlu! İnsanın bir kez mucizeyi görebilecek gözleri olunca, durmadan şaşırıyor! Nasıl da çevremizdeki her şeyi aydınlık, özgür, kolay ve basit kılıyoruz! Duyumlarımıza, bütün derme çatmalığı, düşüncemize, Tanrısal serseri sıçrama yapma isteğinin ve yanlış çıkarımların girmesi için […]

Read more "Özgür Ruh"

İnci Dakikaları

Bir arayışın, daha doğru bir tabirle arayış halinde olma durumunun gereği olarak kendimi şiir sayfalarında, mısra aralarında kelimeleri karıştırırken buluyorum. Buhran veya neşe halinde dönüp de bakmak mı gerekiyor şiire! Ben; hep bilmediklerimi, hissedemediklerimi gösterir bana şiir, en azından sarsar beni uyandırır bir yerde diye soluklanıyorum şiir kitaplarının başında. Sene sonunda yeni okuduğum bir Sezai […]

Read more "İnci Dakikaları"

Başlangıç Noktası

İnsanların çoğunluğu kendilerine sunulmuş anlama kalıplarını ve toplum tarafından geçerli sayılmış eyleyiş biçimlerini eleştirmeksizin benimserler. Bu kalıp ve biçimleri eleştirmeye güçlerinin yetmeyeceğini düşünürler. Böyle insanlar bilinçli bir savaş yürütmezler, kendilerine özgü yolu aramazlar. Savaşın gereğini yerine getirirler ve üzerinde bulundukları yoldan giderler. Sorgusuz, sualsiz. Azınlıkta bulunan bazı insanlar ise savaşın gereğini yerine getirip getirmeme konusunda […]

Read more "Başlangıç Noktası"

Yaşam ve Savaş

“Dünyaya gelmek bir saldırıya uğramaktır. Doğan bebek havanın ciğerlerine olan saldırısının verdiği acıyla haykırır. Soğuk saldırır bize, sıcak saldırır. Açlığın, hastalığın, korkunun saldırılarını savuşturma yoluyla yaşarız, hayatta kalırız. Yaşıyor olmak, savaşıyor olmaktan başka bir şey değildir. Bir gün son nefesimizi verdiğimizde bize yapılan ilk saldırıyı tamamen püskürtmüş oluruz. Savaş bitmiştir. İnsan yavrusu, uğradığı saldırıdan korunmak […]

Read more "Yaşam ve Savaş"

Yeraltından Notlar

“Çok geçmemişti ki, kendime yeni düşler bulmuştum bile ve bunlar da acımı hafifletiyordu. … Ucuz bir mutluluk mu, yoksa insanın ruhunu yücelten acı mı daha iyidir? Evet, hangisi iyidir? Bütün bu düşünceler, o gece üzerime çullanmışlardı; yorgun, bıkkın ve usanç dolu o gecede. Hayatım boyunca hiç böylesine acı hissetmemiştim. Evden hızlıca çıkıp Liza’ya doğru koşarken, […]

Read more "Yeraltından Notlar"

Mene, Tekel, Peres

Avrupa’nın büyük zekâları geçen asrın sonlarından beri (19. Yüzyıl), endişe içindeydiler. Tanınmış bir ruh hekimi “Medeni dünya, uçsuz bucaksız bir hastane koğuşu, diye haykırıyordu, ortalığı yürek parçalayıcı iniltiler dolduruyor… Hummalı bir çırpınış ve karanlık bir teslimiyet. İşi oluruna bırakan ümitsiz bir neşe. Herkeste bir batış, bir gömülüş, bir yok oluş duygusu. ‘Asır sonu’ tabiri hem […]

Read more "Mene, Tekel, Peres"